Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

heinous
3118 11f8 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
heinous
3114 aa33 500
Reposted fromDavyJones DavyJones
heinous
Tak trudno zmusić mi się do bycia dla siebie dobrym... Trudno to sobie nawet wyobrazić. Przepraszam. :(
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

September 05 2019

heinous
4224 0eaf 500
Reposted fromnenya nenya
heinous
3802 361c
Smoking outdoors in black and white
Reposted fromfredricnmht fredricnmht
heinous
3805 e084
Reposted fromfredricnmht fredricnmht
heinous
3849 bcb8 500
Reposted fromxawery xawery
heinous
3852 1404 500
Reposted fromxawery xawery
heinous
Reposted fromFlau Flau

September 04 2019

heinous
3598 64d5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
heinous
3642 11b1
Reposted fromolbaria olbaria
heinous
3643 64d1 500
Reposted fromolbaria olbaria
heinous
Po alkoholu sen jest krótki, urywany. Pewnie przez wyrzuty sumienia i niestrawność. Podrażnioną śluzówkę i odkładający się na potem szacunek do samego siebie.
— Tomasz Organek "Teoria Opanowywania Trwogi"
Reposted frommy-little-world my-little-world
heinous
3720 8a51 500
"nawet w Simsach takiej patologii nie da się zrobić". 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
heinous
3209 6711 500
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
heinous
3218 ddab 500
Reposted fromwentyl wentyl

September 03 2019

heinous
3130 c0ae 500
Reposted fromfungi fungi
heinous

Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne.

— Jakub Żulczyk
heinous
3137 e37e 500
Reposted fromtfu tfu
heinous
3156 58c2 500
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl