Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

heinous
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaDeliriaVisionary DeliriaVisionary

June 07 2018

heinous
0435 e38b 500
(((Edward Bernays)))
Reposted frommangoe mangoe
heinous
Reposted fromFlau Flau
heinous
heinous
Reposted fromgruetze gruetze

June 06 2018

heinous
"Myślę, że każdy w życiu przez to przechodzi – jest granica, której istnienia nie przeczuwasz, ale jak ją przekroczysz, wiesz, że odwrotu nie będzie. To u każdego następuje w różnym momencie, ale jest ta chwila, w której nabierasz przekonania, że tak jak dotychczas mogłeś jeszcze wszystko zmienić, zacząć od początku, tak pewnego dnia dochodzi do ciebie – pewien etap się skończył, pewne rzeczy są za mną, głupio byłoby zaczynać znowu od początku, nie mam już na to siły, chęci, zdrowia. Miejsce żółtodzioba zajął ktoś inny. Oczywiście, wyzerować życie można na każdym etapie, tak jak resetuje się komputer. Jednak musisz liczyć się z utratą pewnych danych. Tak samo w życiu".

— Joachim Trier
Reposted fromPoranny Poranny
heinous
I understand that we have bad days at times, but that doesn't mean you give up on yourself. In the end, you are your biggest strength and you can do things for yourself that nobody ever will. So hang in there and don't give up. Things always get better.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
5859 cc07
Reposted fromart-babbu art-babbu viateijakool teijakool
heinous
2651 847f 500
Reposted fromteijakool teijakool
heinous
1219 2892 500
Reposted fromtfu tfu
heinous
Reposted fromFlau Flau
heinous
Reposted fromFlau Flau

June 05 2018

heinous
Reposted fromfx00 fx00
heinous
heinous
Reposted fromfx00 fx00
heinous
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna.
— Piotr C. – Brud
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaanaa anaa
heinous
Nie bez powodu się mówi, że dzisiaj jednym z najszczerszych komplementów jest niewyjmowanie komórki z kieszeni podczas spotkania.
— Michael Nast
Reposted fromBloodEve BloodEve

June 04 2018

heinous
8140 0697
Reposted fromtichga tichga

June 03 2018

heinous
Wir leben in einer Welt, die Beziehungen belastet, weil sie von uns vom ersten Atemzug an fordert, zu funktionieren. Dieses Rennen geht zu Lasten der Ressourcen, mit denen wir unsere Beziehungen gestalten können. Für dieses Gestalten brauchen wir innere Stärke, Freiheit, Zeit und Entspannung. Aber ich sehe, dass die Welt immer mehr in Richtung Effizienz und Leistungsorientierung rutscht. Das nimmt uns die Möglichkeit, uns aufeinander einzulassen, ohne zugleich nach dem Nutzen fragen zu müssen – ­gerade Kinder brauchen das so dringend. Sie leben sehr stark im Hier und Jetzt – im Sein, nicht im Habenwollen.
OYA :: Herbert Renz-Polster: Der gemeinsame Alltag ist wichtig
Reposted fromkonnex konnex
heinous
8919 ae60 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl