Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2018

heinous
"Duchowo jesteśmy w całkowitej dupie. Życie wewnętrzne zastąpiły nam internet oraz zakupy".
— Andrzej Stasiuk "Życie to jednak strata jest"
Reposted fromstercum stercum
heinous
8264 65aa
Reposted fromonionrings onionrings

October 16 2018

heinous
To pytanie na ktore dawno już przestałem szukać odpowiedzi.. Po prostu. Teraz jestem po prostu biernym obserwatorem, mającym nadzieję, że na koniec tego teatru zwanego życiem, było chociaż kilka dobrych scen

October 12 2018

heinous
God, but life is loneliness, despite all the opiates, despite the shrill tinsel gaiety of "parties" with no purpose, despite the false grinning faces we all wear. And when at last you find someone to whom you feel you can pour out your soul, you stop in shock at the words you utter - they are so rusty, so ugly, so meaningless and feeble from being kept in the small cramped dark inside you so long. Yes, there is joy, fulfillment and companionship - but the loneliness of the soul in its appalling self-consciousness is horrible and overpowering.
— Sylvia Plath, The Unabridged Journals of Sylvia Plath
Reposted fromkitana kitana
heinous
2381 11fe 500

October 06 2018

heinous
7854 04d1
Reposted fromyikes yikes

September 23 2018

heinous
Bardzo rzadko nie myślę o niczym. Bardzo rzadko mam takie chwile, że idę sobie i nic mnie nie obchodzi, nie myślę o niczym, tylko idę lekko. Przeważnie mam w głowie wielki szum. To jest może jakaś wada albo jakaś choroba umysłowa, żeby nie potrafić czasem nie myśleć (...). Bardzo chętnie bym czasami nie myślał, tylko tak szedł bezwiednie albo tak posiedział bezmyślnie, dając się żywotowi ponosić przez jakiś czas. Tak myślę, że to by było niezłe, taki czasami krótki odpoczynek. Wieczorami to można by doprowadzić do tego, żeby się udało przez ten czas zasypiać normalnie, a nie zapadać się gdzieś z wielkiego natężenia i szumu. Taki sen byłby lepszy i spokojniejszy na pewno. Bo jak ja zasypiam z myślami napiętymi, to te myśli, one we śnie ciągną się dalej i robią się z nich potwory. I ta biedna głowa nie odpoczywa wcale, tylko cały czas pracuje, cały czas w niej szumi, chociaż wygląda, że to śpiące, martwe morze. Ale to jest tylko na powierzchni. W głębinach tam szumi. Kipi.
— Edward Stachura
Reposted frominto-black into-black

September 20 2018

heinous
Dosięgnąć jedną dłonią marzeń,

Drugą przebić mur przeklętych wydarzeń.

Wzbić się w powietrze,

Jak ptak na lekkim wietrze.
— Marta Beda
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
heinous
heinous
7075 1bc9 500
Reposted frommagdenvja magdenvja

September 19 2018

heinous
6247 9648
Reposted fromteijakool teijakool

September 18 2018

heinous
5920 835d
Reposted fromfungi fungi

September 17 2018

heinous
4960 3df9
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

August 20 2018

heinous
7433 0182 500
Wiley Wallace
Reposted fromanheros anheros

August 17 2018

heinous
8421 ce71 500
ted kaczynski was right about everything.
Reposted frommangoe mangoe
heinous
8954 0bc7 500
Reposted fromszeptniemegokrzyku szeptniemegokrzyku

August 06 2018

heinous
6930 c2f5 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney

August 05 2018

heinous
Play fullscreen
... jak rączym rumakiem wzleć łóżkiem niech rycerz Cię na nim porywa 
co piękny i dobry jest wielce
co zrobił zakupy, pozmywał 
i dzieciom dopomógł zmóc lekcje
...

Jeremi Przybora
Reposted fromkita kita
heinous
Play fullscreen
Reposted fromartlover artlover
heinous
5906 6628 500
Reposted fromartlover artlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl