Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

heinous
9037 6167 500
Reposted fromcarfreitag carfreitag viastonerr stonerr
heinous
5855 6ba4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
heinous
6446 d9e3 500
Reposted fromTaiHinhNenMayTinh TaiHinhNenMayTinh
heinous
heinous
heinous
6498 af39 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
heinous
6550 3db0 500
Reposted fromkociesprawy kociesprawy
heinous
heinous
6121 047c 500
Reposted frombruxa bruxa

June 19 2017

heinous
5090 8146 500
Reposted frommistabreed mistabreed

June 16 2017

heinous
1203 6dbd
Reposted fromstroschek stroschek
heinous
0672 7cf8 500
Księżycowe miasto, Tomasz Sętowski

gdzieś w Dubaju szejk stworzył hotel inspirując się bodajże tym właśnie obrazem
Reposted fromSapereAude SapereAude

June 12 2017

heinous
Reposted fromKara1969 Kara1969
heinous
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola

June 10 2017

heinous
5244 4ae0
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

June 09 2017

Before you know it it’s 3 am and you’re 80 years old and you can’t remember what it was like to have 20 year old thoughts or a 10 year old heart.
— This is the scariest fucking text post I’ve ever read (via bl-ossomed)
Reposted fromillogical illogical
heinous
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

June 08 2017

Fashion Favorites and Quotes i love
Reposted fromweheartit weheartit viainHerDreams inHerDreams

June 07 2017

heinous
9427 5b4c 500
Reposted fromanthime anthime viainHerDreams inHerDreams
heinous
Jako człowiek, że tak powiem, mający niesłychane kłopoty z samym sobą, pesymista, skłonny do studziennej depresji i zwątpień, mam – paradoksalnie, a może i nie paradoksalnie, bo jest to psychologicznie uzasadnione – zdecydowanie bardziej optymistyczne spojrzenie na świat w sensie jego wymiaru ogólnego.
— Jerzy Pilch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl