Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

heinous
3863 bc91 500
Verfeinerte Methoden....
Reposted fromFreeminder23 Freeminder23

November 08 2018

heinous
2838 2ec4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe
heinous
2885 5b93 500
Reposted fromfungi fungi

November 07 2018

heinous
2127 48ce 500
Reposted fromczajnikq czajnikq

November 05 2018

heinous
0085 1504
Reposted fromsavatage savatage
heinous
0205 c023 500
Reposted fromsavatage savatage
heinous
0255 5817
Reposted fromsavatage savatage
heinous
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
heinous
  • miałem już parę razy to straszliwe przygnębiające przenajsmutne uczucie, że powinienem w danej chwili w innym miejscu być, niż w tym, w którym w danej chwili byłem.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
heinous
A my, czy możemy naprawdę pomóc drugiemu człowiekowi, jeżeli sami pomocy potrzebujemy, jeżeli cierpimy? Przecież tym, czym jesteśmy wewnątrz, tym jesteśmy na zewnątrz, i jeżeli jesteśmy wewnątrz jedną krwawą raną, jedną wielką gulą cierpienia, to przecież wszystko, co dajmy drugiemu człowiekowi, jest tym cierpieniem napiętnowane naznaczone zarażone. Trzeba by być jak Słońce samym światłem, samym blaskiem, samym ciepłem, samym dobrem, samą miłością - żeby móc komukolwiek pomóc. Prawdziwie pomóc, nie tak, jak pomagamy: niezdarnie marnie ślamazarnie chwilowo ułamkowo ułomnie znikomie bezowocnie. Czy można być Słońcem?
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan
heinous
0333 46c3 500
Reposted frompsychedelix psychedelix
heinous
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 04 2018

heinous
9957 1508 500
Reposted frompandotree pandotree
heinous
9958 1c52 500
Reposted frompandotree pandotree

October 31 2018

heinous
6977 b2d4
Reposted fromrichardm richardm

October 28 2018

heinous
Reposted fromDennkost Dennkost
heinous
4719 653e 500
Reposted fromstroschek stroschek

October 26 2018

heinous
Reposted fromDennkost Dennkost

October 20 2018

heinous
"Duchowo jesteśmy w całkowitej dupie. Życie wewnętrzne zastąpiły nam internet oraz zakupy".
— Andrzej Stasiuk "Życie to jednak strata jest"
Reposted fromstercum stercum
heinous
8264 65aa
Reposted fromonionrings onionrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl