Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

heinous
7559 51ff 500
by Nico Delort
Reposted fromlubieja lubieja
heinous
7589 8dfd 500
Reposted fromppiotrus ppiotrus

February 01 2018

heinous
Play fullscreen
Reposted fromYarrick Yarrick

January 31 2018

heinous
0793 f461

January 30 2018

heinous
SelloRekT _LA Dreams - The Empty Frame
Reposted fromregcord regcord

January 29 2018

heinous
1323 9493 500
Reposted fromMeshirr Meshirr

January 26 2018

heinous
Margaret Hamilton stands next to handwritten code she wrote for the Apollo space program that landed the first two humans on the Moon
Reposted fromfightling fightling
heinous
Reposted fromu-dit u-dit
heinous
Reposted fromsff sff
heinous
Reposted fromberlin berlin
heinous
6309 a815 500
heinous
6359 c93e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
heinous
6387 9bfc 500
Reposted fromaddresslocator addresslocator

January 25 2018

heinous
Czasem najwspanialsze rzeczy, które nam się przydarzają, bywają tymi, o których nam się nawet nie śniło! Nie ma w życiu złych kierunków tylko takie, o których nie wiedziałeś, że można nimi podążać. Nigdy nie wiesz, co czeka za rogiem. To może być wszystko albo zupełnie nic. Co w takim razie robić? Iść. Stawiać stopę za stopą i pewnego dnia odwrócić się na chwilę i zobaczyć, że weszliśmy na najpiękniejszy szczyt.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
heinous
Kiedy będziesz chciał się poddać,  Kiedy będziesz chciał odpuścić,  Kiedy zabraknie Ci odwagi, Kiedy stracisz z oczu cel, Kiedy stwierdzisz, że zgubiłeś sens,  Kiedy będziesz zły, zrezygnowany i smutny.  Przypomnij sobie, że kiedyś umrzesz. I spróbuj jeszcze raz, bo na razie masz czas, aby zmienić wszystko.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMsChocolate MsChocolate
heinous
6065 c98c
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
heinous
5872 d6a0 500
heinous
5887 85e7 500
Reposted fromZircon Zircon
heinous
Reposted fromFlau Flau

January 24 2018

heinous
7687 fca0
Reposted frompunisher punisher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl