Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

heinous
0931 7e67
0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
Reposted fromKushGroove KushGroove viastonerr stonerr

August 14 2017

5266 1f59 500
Reposted frommakswilczur makswilczur
5265 0acb
Reposted frommakswilczur makswilczur

August 01 2017

heinous
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajesienzycia jesienzycia
heinous
Reposted fromFlau Flau
heinous
8884 50f5
Reposted frommylove16 mylove16

July 31 2017

heinous
6783 d8fb 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny

July 28 2017

heinous
4565 b37b 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa

July 25 2017

heinous
A gdy serce twe przytłoczy
Myśl, że żyć nie warto,
Z łez ocieraj cudze oczy,
Chociaż Twoich nie otarto.
— M. Konopnicka
Reposted fromspokodama spokodama

July 24 2017

heinous
8311 ec59
Reposted fromalphaspirit alphaspirit
heinous

July 23 2017

heinous
7312 d832
Reposted fromsassenach sassenach
heinous
7346 2638 500
Reposted fromulterius ulterius
heinous
2954 ce5f
Let's go to the wonderland
Reposted fromturn-on turn-on viach47sdkevin ch47sdkevin
heinous
2844 570a 500
Let's go to the wonderland
Reposted fromturn-on turn-on viach47sdkevin ch47sdkevin
heinous
3742 5b0d
Reposted fromhagis hagis
heinous
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
heinous
6801 fbe6 500
Reposted fromhagis hagis

July 22 2017

heinous
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl